ΦΟΥΡΚΟΥΒΟΥΝΙ ΜΗΛΟΥ

ΦΟΥΡΚΟΥΒΟΥΝΙ ΜΗΛΟΥ
Για το χθες, το σήμερα, το αύριο του Φουρκουβουνιού και των ανθρώπων του
Αν έχετε παλιές φωτογραφίες από το Φουρκουβούνι και ανθρώπων του και θέλετε να δημοσιευτούν μπορείτε να μας τις στείλετε στο email μας:fourkouvouni01@gmail.com

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Επιτέλους τέλος στις καλάδες
H 31η Μαϊου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας, που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση της βιντζότρατας (ή αλλιώς ανεμότρατα). Η βιντζότρατα είναι παράκτιο αλιευτικό εργαλείο με μακριά παράδοση στη χώρα μας, το οποίο εξαρτάται από τη στεριά και ανασύρει τα δίχτυα με βίντζι. Λειτουργεί σε απόσταση έως 70 μέτρα από την ακτή και το αλίευμα είναι κατά 70% μαρίδα, κατά 15% σαρδέλα, κατά 10% γόπα και άλλα ψάρια της παράκτιας ζώνης. Η Ε.Ε., με τον κανονισμό 1967/06, υιοθέτησε το χρόνιο αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων να καταργηθούν τα αλιευτικά εργαλεία που προκαλούν καταστροφές στον βυθό και ιδιαίτερα στα λιβάδια Ποσειδωνίας. Απαγόρευσε λοιπόν την αλιευτική "δράση" σκαφών σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μιλίου από την ακτή. Υποχρέωσε δε τα σκάφη που χρησιμοποιούν δίχτυα να μεγαλώσουν το άνοιγμα του "ματιού" στα 40 χιλιοστά (οι βιντζότρατες έχουν μάτια 16 χιλ). Την μεγαλύτερη βέβαια ζημιά προκαλεί η μηχανότρατα δηλαδή μεγάλα σκάφη (17-20 μέτρα) που κινούνται με ταχύτητα 3 μιλίων την ώρα, σέρνοντας ένα μεγάλο δίχτυ στον πυθμένα. Ευχόμαστε σύντομα οι αρμόδιοι να προχωρήσουν στην απαγόρευση και της μηχανότρατας για να μπορούμε στο μέλλον να βλέπουμε κάποια ψάρια στα αγκίστρια μας.